หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหัวหน้วหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์