แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ "ลูกชิ้นยืนกิน"

วันที่ ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๗.๓๐ น. นางมาลัยอร    หิรัณยรัชต์  แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ "ลูกชิ้นยืนกิน" ณ  บริเวณหลังสถานีรถไฟ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี