ที่อยู่สำนักงาน

 

 

 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ชั้น 2)

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000